Preskočit na obsah

Pokračovanie ťažby tehliarskych hlín na ložisku Pezinok

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 1.15 Tažba ostatných nerastov, ak nie sú uvedené v položkách c. 1 - 6, 9 - 14
  • Zistovacie konanie

Základne informácie