Preskočit na obsah

Podzemný zásobník zemného plynu Láb v Plaveckom Štvrtku (Zmena č. 7)

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 1.7 Podzemné uskladnovanie zemného plynu v prírodných horninových štruktúrach
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie