Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Podzemná ťažba AG - Au rúd v dobývacom priestore Kremnica v r. 2024 - 2034.

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 1.2 Tažba a úprava rúd a magnezitu
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovaného zámeru je pokračovanie podzemnej ťažby rúd zlata a striebra na ložisku Šturec v Kremnici z úrovne existujúcej štôlne Andrej v ťažobnom bloku č. 3 s celkovým objemom ťažby 1 000 t/rok.
 • Dotknutá obec: Kremnica (okres: Žiar nad Hronom)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Žiar nad Hronom
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Matice slovenskej 8, 96501 Žiar n./Hronom
 • Navrhovateľ: ORTAC, s. r. o., Banská cesta 27, 967 01 Kremnica
 • IČO Navrhovateľa: 36861537
 • Povoľujúci orgán: OBÚ BB
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  22.09.2022
  Spracovateľ zámeru ENVIGEO, a.s. , Kynceľová 2 974 11 Banská Bystrica
  Text zámeru
  22.09.2022