Preskočit na obsah

Podzemná parkovacia garáž - 138 miest v administratívnej budove Račianske mýto v Bratislave - novostavba

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Budova je navrhovaná ako 13-podlažná , ktorá okrem funkcie administarívnej plní aj funkciu obchodnú a výstavnú.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Staré Mesto (okres: Bratislava I)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: IPR Slovakia spol. s.r.o., Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35770431
 • Povoľujúci orgán: Staré mesto Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru EKOJET spol. s.r.o., Bratislava
  Právoplatné rozhodnutie
  08.01.2004