Podnet - Dobývanie výhradného ložiska stavebného kameňa – vápenca v dobývacom priestore Pernek

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: *.* Iný dôvod posudzovania

Základne informácie

 • Účel akcie: Dobývanie výhradného ložiska stavebného kameňa – vápenca v dobývacom priestore Pernek
 • Dotknutá obec: Pernek (okres: Malacky)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: DB REAL FINANCE s.r.o., 039 56 Zákamenné 1349
 • IČO Navrhovateľa: 43938159
 • Povoľujúci orgán: Obvodný banský úrad Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Podnet

  Podnet podal DB REAL FINANCE s.r.o., 039 56 Zákamenné 1349
  Informácia pre verejnosť
  19.06.2018
  Text podnetu
  19.06.2018
  Prerušenie/zastavenie konania
  08.11.2018