Preskočit na obsah

Pod Kaštieľom

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba nového obytného súboru pozostávajúceho z rodinných domov a bytových domov.
 • Dotknutá obec: Nitra (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Navrhovateľ: Pod Kaštieľom s.r.o., Štefánikova tr. 9, 949 01 Nitra
 • IČO Navrhovateľa: 52013537
 • Povoľujúci orgán: OU NR, mesto Nitra
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  13.05.2022
  Spracovateľ zámeru Enviplan s.r.o., Cyprichova 1, 831 32 Bratislava
  Text zámeru
  13.05.2022
  13.05.2022