Plnička minerálnej vody Trenčianska Turná

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 12.1 Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne nealkoholických nápojov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej stavby je výroba nealkoholických nápojov s cieľom pokryť neustále sa zvyšujúci dopyt obyvateľostva po tomto sortimente nápojov.
 • Dotknutá obec: Mníchova Lehota (okres: Trenčín)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva,
 • Navrhovateľ: Mníchovská minerálna voda, a.s.
 • IČO Navrhovateľa: 03632318
 • Povoľujúci orgán: OU Trenčín
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.