Preskočit na obsah

Plniareň pitných vôd - Dolná Lehota

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 12.1 Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne nealkoholických nápojov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom predmetnej investičnej akcie je vybudovanie plniarne pitných vôd s dôrazom na plnenie prírodnej stolovej vody.
 • Dotknutá obec: Dolná Lehota (okres: Brezno)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva,
 • Navrhovateľ: Róbert Maťovčík, Valaská
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: OU Brezno
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru EnviGeo, s.r.o., B. Bystrica
  Právoplatné rozhodnutie
  31.01.2003