Preskočit na obsah

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
  • Oblasť: podla § 4, ods. 1
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie