Preskočit na obsah

Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
  • Oblasť: *.* iný dôvod pre posudzovanie
  • Zistovacie konanie

Základne informácie