Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 - 2027

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 - 2027, patrí k národným koncepčným dokumentom obsahujúcim návrh investičného plánu, vrátane odhadu investícií potrebných na obnovenie existujúcej infraštruktúry verejných vodovodov a kanalizácií
 • Dotknutá obec: Slovenská Republika (okres: -)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Banská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ. Štúra 1, 97405 Banská Bystrica
 • Obstarávateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 • IČO Obstarávateľa: 42181810
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  23.03.2020
  Oznámenie
  23.03.2020

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  05.05.2020
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  05.05.2020