Preskočit na obsah

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2027

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2027 prostredníctvom textovej a tabuľkovej formy poskytne analýzu súčasného stavu, syntézu a návrhy riešenia problematiky verejných vodovodov a verejných kanalizácií v Nitrianskom kraji
 • Dotknutá obec: Nitriansky Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Obstarávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie
 • IČO Obstarávateľa: 00151866
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  21.10.2021
  Oznámenie
  21.10.2021

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  22.11.2021
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  22.11.2021