Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2020-2027

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Strategickým cieľom do roku 2027 je zvýšenie počtu obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov a zaistenie dodávky zdravotne bezpečnej pitnej vody a rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí a čistiarní odpadových vôd vrátane ich rekonštrukcie.
 • Dotknutá obec: Košický Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Košice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 52, 041 26 Košice
 • Obstarávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • IČO Obstarávateľa: 00151866
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  12.05.2020
  Oznámenie
  12.05.2020