Preskočit na obsah

Plán obnovy ťažby "Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska komplexných Fe, Cu, Ag rúd Rožňava - Strieborná žila II. hlbinným spôsobom na roky 2014 - 2019"

  • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 1.2 Ťažba a úprava rúd a magnezitu
  • Zistovacie konanie

Základne informácie