Preskočit na obsah

Plán manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach Slovenskej republiky - aktualizácia 2021

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Plán manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach Slovenskej republiky predstavuje dokument vodného plánovania v oblasti ochrany pred povodňami a znižovania dôsledkov povodňového ohrozenia ako aj znižovania samotného povodňového rizika.Ciele strategického dokumentu sú zamerané na zníženie pravdepodobnosti záplav územia povodňami a na zníženie potenciálnych nepriaznivých následkov povodní na: - ľudské zdravie, - životné prostredie, - kultúrne dedičstvo a - hospodársku činnosť v geografických oblastiach.
 • Dotknutá obec: Slovenská republika (okres: )
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Obstarávateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd
 • IČO Obstarávateľa: 42181810
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  17.03.2023
  Oznámenie
  17.03.2023

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  26.05.2023
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  26.05.2023