Pivovar u Ďurkových

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 12.1 Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne nealkoholických nápojov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom predloženého zámeru je posúdenie výstavby malého pivovaru s kapacitou 2500 hl piva /rok predávaného v KEG sudoch. Technologické zariadenie prevádzky je navrhnuté s ohľadom na požiadavky, ktoré sú kladené na moderné prevádzky podobného druhu vo svete a navrhované riešenie spĺňa technické, prevádzkové aj ekologické požiadavky kladené na zariadenia na výrobu piva. Predkladaný zámer má za úlohu posúdiť navrhované riešenie s cieľom minimalizácie vplyvov prevádzky na životné prostredie a jeho zložky.
 • Dotknutá obec: Žabokreky nad Nitrou (okres: Partizánske)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Partizánske
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. SNP 151/6, 95801 Partizánske
 • Navrhovateľ: EK-FARM s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 45954585
 • Povoľujúci orgán: obec Žabokreky nad Nitrou
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.