Pivovar Prievidza

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 12.1 Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne nealkoholických nápojov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba pivovaru s kapacitou 7000 hl/rok
 • Dotknutá obec: Prievidza (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Navrhovateľ: L &P Prievidza s. r. o., Športová 552, 972 26 Nitrianske Rudno
 • IČO Navrhovateľa: 36318116
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Prievidza, OSZP,
  Mesto Prievidza
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.