Preskočit na obsah

Pivovar Devín

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 12.1 Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne nealkoholických nápojov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je rekonštrukcia objektu - zmena dokončenej stavby a zhodnotenie existujúcej budovy na rohu ulíc Slovanské Nábrežie a Kozičova v mestskej časti Bratislava – Devín za účelom vytvorenia malého remeselného pivovaru s ročnou produkciou cca 2700 hl piva v prvej etape, resp. 3700 hl piva v druhej etape.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Devín (okres: Bratislava IV)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: DEWAR s.r.o., Kremeľská 862/5, 841 10 Bratislava - Devín
 • IČO Navrhovateľa: 50712047
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava - Devín
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  22.06.2022
  Spracovateľ zámeru EnvIdeal, s.r.o., Jaskový rad 151, 831 01 Bratislava
  Text zámeru
  22.06.2022
  22.06.2022
  15.08.2022