Preskočit na obsah

Píla – protipovodňové opatrenia v povodí toku Kamenný potok

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 10.1 Priehrady, nádrže a iné zariadenia urcené na zadržiavanie alebo na akumuláciu vody vrátane suchých nádrží - s výškou hrádze nad základovou líniou alebo - s celkovým novým objemom alebo dodatocne zadržaným objemom - s rozlohou
  • Zistovacie konanie

Základne informácie