Piešťany - rekonštrukcia kanalizácie a čistiarne odpadových vôd

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom investície je zabezpečenie komplexného odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Piešťany.
 • Dotknutá obec: Banka, Moravany nad Váhom, Piešťany, Veľké Orvište, Ostrov (okres: Piešťany)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo vnútra,
 • Navrhovateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany
 • IČO Navrhovateľa: 36252484
 • Povoľujúci orgán: KÚ Trnava, OÚ Piešťany
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Hydrocoop spol. s.r.o. Bratislava
  Právoplatné rozhodnutie
  23.07.2003

  Fotografie