Preskočit na obsah

Petržalka - juh, južná rozvojová os

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.2 Výstavba, prestavba alebo rozšírenie jestvujúcej cesty I. a II. triedy 13.4 Železničné stanice osobné, zmiešané (nákladné + osobné), zriaďovacie, nákladné, prekladiská kombinovanej dopravy, kontajnerové prekladiská, pohraničné prechodové 13.8 Električkové dráhy, lanové dráhy a trolejbusové dráhy 15.1 Výstavba športových, rekreačných a turistických ubytovacích zariadení vrátane kempingov a iných objektov, hotelové komplexy a súvisiace zariadenia 2.14 Diaľkové prenosové vedenia elektrickej energie 2.15 Diaľkové plynovody s potrubím so svetlosťou alebo s tlakom 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zámeru je výstavba Južnej rozvojovej osi Petržalka -j uh (Janíkov dvor, Janíkovské pole, Betliarska - ČOV)
 • Dotknutá obec: Bratislava - Jarovce, Bratislava - Petržalka (okres: Bratislava V)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo vnútra,Ministerstvo životného prostredia,Ministerstvo výstavby a RR
 • Navrhovateľ: POPPER development spol.s.r.o.,Štúrova 11,811 02 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35697873
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava-Petržalka, MČ Bratislava - Jarovce
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru EKOJET spol.s.r.o,Čajakova 25,811 05 Bratislava

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení EKOJET spol.s.r.o,Čajakova 25,811 05 Bratislava

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  23.10.2006