Preskočit na obsah

Pestovanie rýchlorastúcich drevín v lokalite Malé Leváre

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: *.* Iný dôvod posudzovania

Základne informácie