Preskočit na obsah

Penzión Unistav, Budmerice

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 15.1 Výstavba športových, rekreačných a turistických ubytovacích zariadení vrátane kempingov a iných objektov, hotelové komplexy a súvisiace zariadenia
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhované zariadenie bude slúžiť na ubytovacie a reštauračné služby.
 • Dotknutá obec: Budmerice (okres: Pezinok)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo školstva,
 • Navrhovateľ: Unistav s.r.o. Budmerice
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: MÚ Budmerice
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Ing. arch. Baláž, Bratislava
  Právoplatné rozhodnutie
  21.11.2003