Preskočit na obsah

Parkovací dom, Rajecké Teplice

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: - vytvorenie nových parkovacích miest pre osobné automobily v parkovacom dome s príslušnou vybavenosťou vrátane doplnkových obchodných prevádzok na I. NP. V navrhovanom objekte sa uvažuje s vybudovaním nových parkovacích miest v celkovom počte parkovacích miest 390 PM a desiatich obchodných prevádzok v tzv. Milánskej pasáži. Z celkového počtu parkovacích miest je navrhnutých 16 parkovacích miest pre telesne postihnutých a 6 parkovacích miest so stojanom pre nabíjanie elektromobilov.
 • Dotknutá obec: Rajecké Teplice (okres: Žilina)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Navrhovateľ: APHRODITE – Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, s.r.o., Panenská 33, 811 03 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 36006297
 • Povoľujúci orgán: Mesto Rajecké Teplice -stavebný úrad
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru ENVICONSULT spol. s r.o. , Obežná 7, 010 08 Žilina
  Text zámeru
  17.12.2021
  20.12.2021
  20.12.2021