Preskočit na obsah

OZNČ "Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce SO 12 - TEPLOVOD KOTOLŃA SNP1 - BLOK A2"

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom riešenia zmeny navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia teplovodov na území Mesta Michalovce, SO – 13 Teplovod Kotolňa SNP1 – Blok A2“ je rekonštrukcia teplovodných rozvodov a prípojok ÚVK, TPV a CTPV pre blok A2 na sídlisku SNP Stráňany. Blok A2 je zásobovaný teplom z kotolne SNP1. Existujúce tepelné rozvody sú po dobe svojej životnosti a hrozí ich havária. Dimenzia rozvodov v tepelnom kanále nevyhovuje z hľadiska hydraulického vyregulovania rozvodov ÚK, TPV a CTPV, nakoľko došlo k zatepleniu bytových domov a tým aj k zníženiu požadovaného príkonu obytných domov.
 • Dotknutá obec: Michalovce (okres: Michalovce)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Michalovce
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Slobody 1, 07101 Michalovce
 • Navrhovateľ: Mesto Michalovce
 • IČO Navrhovateľa: 00325490
 • Povoľujúci orgán: Okresnú úrad Michalovce
  Mesto Michalovce - stavebný úrad
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  14.04.2022
  Text oznámenia o zmene
  14.04.2022
  14.04.2022
  14.04.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  11.05.2022