Preskočit na obsah

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Optimalizácia technológie ZPS Senné"

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 1.5 Tažba a úprava zemného plynu
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vzhľadom na klesajúce objemy ťažby zemného plynu na ZPS Senné a prevádzke zariadení, ktoré sú energetický náročné k potrebám ZPS, ako aj v budúcnosti technicky neprevádzkovateľné , je potrebné „zoštíhliť“ technologické zariadenie, nahradiť a doplniť niektoré jeho časti. 1. Zníženie energetickej náročnosti nahradením a diverzifikáciou vykurovania pôvodného parného systému, vybudovanie dvoch teplovodných, od seba nezávislých vykurovacích systémov: a) Objekt administratívnej budovy, požiarnej čerpacej stanice, nádrž kvapaliny pod poľným horákom a budovu úpravne vody(vzduchové hospodárstvo). b) Technologický ohrev(uvažovať s využitím odplynov ako druhé alternatívne palivo pre kotol). 2. Nahradenie 3 ks komprimačných kompresorov Buckhard jedným kompresorom Safe s maximálnym výkonom 30 000 m3/deň. 3. Zrušenie čpavkového chladenia
 • Dotknutá obec: Pavlovce nad Uhom (okres: Michalovce)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Michalovce
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Slobody 1, 07101 Michalovce
 • Navrhovateľ: NAFTA, a.s.
 • IČO Navrhovateľa: 36286192
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Michalovce
  Príslušný stavebný úrad
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  21.04.2022
  Text oznámenia o zmene
  21.04.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  20.05.2022
  20.05.2022