Preskočit na obsah

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „ Obnova vykurovania podniku, Duslo, a.s., Šaľa".

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie