Preskočit na obsah

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Automatizácia výrobného procesu v spoločnosti Sladovňa a.s., Michalovce"

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 12.1 Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne nealkoholických nápojov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je zámer navrhovateľa zefektívniť existujúci výrobný proces za účelom zníženia energetickej náročnosti výroby a odstránenia manuálnej práce pri spúšťaní technologických liniek ako aj modernizovania a automatizovania zariadení slúžiacich na spracovanie jačmeňa a výrobu svetlého zeleného pivovarského sladu plzeňského typu. Modernizácia obsiahne existujúce prevádzkové celky a výrobné moduly technológie výroby sladu v areáli spoločnosti Sladovňa, a.s. Michalovce. Automatizovaným systémom riadenia jednotlivých liniek sa dosiahne efektívnejšie využívanie dopravných ciest pri príjme a následne aj pri výrobnom procese, kedy budú efektívne využívane skladovacie kapacity, kontrolované postupy výroby a zabezpečí sa neustály prehľad o množstvách jačmeňa pri jeho príjme a postupe vo výrobe.
 • Dotknutá obec: Michalovce (okres: Michalovce)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Michalovce
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Slobody 1, 07101 Michalovce
 • Navrhovateľ: Sladovňa a.s.
 • IČO Navrhovateľa: 36184187
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Michalovce
  Príslušný stavebný úrad
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  25.01.2023
  Text oznámenia o zmene
  25.01.2023
  25.01.2023