Preskočit na obsah

Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Málinec"

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Nový územný plán obce Málinec zhodnotí potenciál územia obce a navrhne ponukové plochy pre bývanie, občiansku a technickú vybavenosť, dopravu, výrobu skladové hospodárstvo a rekreáciu. Hlavný dôraz bude kladený na zvyšovanie kvality bývania z hľadiska zdravého životného prostredia a komplexného dopravného a technického vybavenia územia obce.
 • Dotknutá obec: Krná, Ďubákovo, Látky, Kokava nad Rimavicou, Málinec, Rovňany, Uhorské, Cinobaňa, Šoltýska (okresy: Poltár, Detva)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Poltár
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Železničná 2, 98701 Poltár
 • Obstarávateľ: Obec Málinec
 • IČO Obstarávateľa: 00316211
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  13.07.2021
  Oznámenie
  13.07.2021

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  14.09.2021
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  14.09.2021