Preskočit na obsah

Oznámenie o strategickom dokumente Program hospodárskeho a socialneho rozvoja mesta Podolínec na roky 215-2022- aktualizícia

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Analýza daností a potrieb mesta, definovanie cieľov a opatrení, ktoré napomôžu rozvoju mesta s ohľadom na potreby jeho obyvateľov.
 • Dotknutá obec: Podolínec (okres: Stará Ľubovňa)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Stará Ľubovňa
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. gen. Štefánika 1, 06416 Stará Ľubovňa
 • Obstarávateľ: Mesto Podolínec
 • IČO Obstarávateľa: 00330132
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  25.10.2021
  Oznámenie
  25.10.2021
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  29.11.2021
  Text strategického dokumentu
  25.10.2021