Preskočit na obsah

Osadenie moriacej vaničky na odmorovanie súčiastok technologických liniek

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 3.8 Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov využívajúce elektrolytické alebo chemické procesy upravenej plochy
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je inštalácia moriacej vaničky s objemom 3 m3 určenej na odmorovanie strojných súčiastok z technologických liniek.
 • Dotknutá obec: Hlohovec (okres: Hlohovec)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Bekaert Hlohovec, a.s. Mierová 2317, 920 28 Hlohovec
 • IČO Navrhovateľa: 36234052
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  28.11.2022
  Text oznámenia o zmene
  28.11.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  19.01.2023
  Právoplatné rozhodnutie
  20.02.2023