X Vážení návštevníci portálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že v piatok 22. 1. (po 16:00) bude Enviroportál nedostupný z dôvodu technickej údržby. Ďakujeme za pochopenie.
Tím Enviroportálu

OS - Záhradnícka juh - Podzemné garáže - 42 parkovacích miest - novostavba Bratislava

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom stavby je riešenie parkovania a garážovania pre užívateľov bytov a nebytových priestorov bloku polyfunkčnej budovy.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: Magna, spol. s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 31404766
 • Povoľujúci orgán: Magistrát Hl. mesta SR Bratislavy
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Ekojet spol. s.r.o., Bratislava
  Právoplatné rozhodnutie
  26.05.2003