Optimalizácia a zvýšenie kapacity spracovania hydiny

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 12.2 Bitúnky a mäsokombináty, hydinárske závody s kapacitou 12.9 Prevádzky na spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie