Preskočit na obsah

Optimalizácia trate Prievidza - Jelšovce

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.3 Výstavba železnicných dráh nadzemných a podzemných
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je optimalizácia traťového úseku medzi ŽST Prievidza – ŽST Jelšovce, jednokoľajnej, neelektrifikovanej železničnej trate č. 122C s cieľom zvýšenia bezpečnosti, plynulosti, interoperability, konkurenčnej schopnosti a ekonomickej efektívnosti železničnej dopravy. Optimalizácia železničnej trate v danom úseku zároveň prinesie zlepšenie dostupnosti regiónu Hornej Nitry. Riešený úsek od ŽST Prievidza v žkm 28,436 po ŽST Jelšovce v žkm 45,402 má dĺžku 66,6 km.
 • Dotknutá obec: Dvorany nad Nitrou, Jelšovce, Čereňany, Nemčice, Malé Uherce, Hrušovany, Belince, Výčapy - Opatovce, Žabokreky nad Nitrou, Nováky, Zemianske Kostoľany, Bystričany, Krušovce, Horné Chlebany, Pažiť, Topoľčany, Oslany, Koš, Ľudovítová, Opatovce nad Nitrou, Chynorany, Prievidza, Bošany, Preseľany, Partizánske, Ludanice, Chrabrany, Kamanová, Koniarovce (okresy: Topoľčany, Nitra, Prievidza, Partizánske)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 31364501
 • Povoľujúci orgán:
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  31.03.2023
  Spracovateľ zámeru REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava
  Text zámeru
  31.03.2023
  31.03.2023