Optimalizácia systému procesných prvkov v systéme alkálií v Mondi SCP, a.s. Ružomberok

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 5.4 Priemyselné prevádzky na výrobu a) buniciny (celulózy) z dreva alebo podobných vláknitých materiálov, b) papiera a lepenky s výrobnou kapacitou
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej zmeny je kontrola obsahu draslíka v procese výroby buničiny pri efektívnom využití pomocných chemikálií, ktorá súčasne prinesie aj predĺženie životnosti materiálov, z ktorých je vybudovaný parovodný systém kotla RK3.
 • Dotknutá obec: Ružomberok, Štiavnička (okres: Ružomberok)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
 • IČO Navrhovateľa: 31637051
 • Povoľujúci orgán: Inšpektorát životného prostredia Žilina, IPKZ, Legionárska 5, 012 05 Žilina
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  20.04.2017
  20.04.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  15.06.2017