Optimalizácia spracovateľských kapacít technológií pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov JAVYS, a. s. v lokalite Jaslovské Bohunice

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.10 Zariadenia na spracovanie, úpravu a ukladanie stredne a nízkoaktívnych odpadov z prevádzky a vyradovania jadrových elektrární a využívania rádionuklidov
 • Povinné hodnotenie
 • ESPOO dohovor:
  • 3. Zariadenia určené výhradne na výrobu alebo obohacovanie jadrového paliva, na prepracovanie vyhoretého jadrového paliva alebo jeho skladovanie, ako aj na ukladanie a spracovanie rádioaktívneho odpadu. - výlučne na skladovanie (plánované na viac ako 10 rokov) vyhoretého jadrového paliva alebo rádioaktívneho odpadu na inom mieste ako boli vyprodukované.

Základne informácie

 • Účel akcie: Technológie na predúpravu, spracovanie, úpravu a skladovanie rádioaktívnych odpadov v jadrovom zariadení.
 • Dotknutá obec: Veľké Kostoľany, Nižná, Ružindol, Žlkovce, Dolné Dubové, Jaslovské Bohunice, Radošovce, Pečeňady, Malženice, Ratkovce (okresy: Piešťany, Trnava, Hlohovec)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. , Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35946024
 • Povoľujúci orgán: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská č. 27, P. O. BOX č. 24, 820 07 Bratislava 27

  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 166/52, 821 02 Bratislava
 • Strana pôvoduSlovensko
 • Dotknutá stranaČeská republika, Rakúsko, Maďarsko, Ukrajina, Poľsko,
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  21.03.2018
  Text zámeru
  21.03.2018
  21.03.2018
  21.03.2018
  Prerušenie/zastavenie konania
  14.02.2018

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  12.02.2019