Preskočit na obsah

Oplotenie, terénne úpravy a oporný múr, pivnica so záhradným prístreškom

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: *.* Iný dôvod posudzovania

Základne informácie

 • Účel akcie: Občianske združenie Lozorno pre občanov podalo podnet, v ktorom žiada, aby bola stavba "Oplotenie, terénne úpravy a oporný múr, pivnica so záhradným prístreškom" posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko stavba je umiestnená v extraviláne mesta Lozorno, v území, ktoré nie je určené na zastavanie.
 • Dotknutá obec: Lozorno (okres: Malacky)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Jozef H., Oľga H.
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: Obec Lozorno, obecný úrad, Hlavná 1, 900 55 Lozorno
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Podnet

  Podnet podal Občianske združenie Lozorno pre občanov, Lozorno 1135, 900 55 Lozorno
  Informácia pre verejnosť
  13.02.2019
  Text podnetu
  13.02.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  30.07.2021
  Právoplatné rozhodnutie
  10.09.2021