Oplotenie, terénne úpravy a oporný múr, pivnica so záhradným prístreškom

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: *.* Iný dôvod posudzovania

Základne informácie

 • Účel akcie: Občianske združenie Lozorno pre občanov podalo podnet, v ktorom žiada, aby bola stavba "Oplotenie, terénne úpravy a oporný múr, pivnica so záhradným prístreškom" posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko stavba je umiestnená v extraviláne mesta Lozorno, v území, ktoré nie je určené na zastavanie.
 • Dotknutá obec: Lozorno (okres: Malacky)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Jozef H., Oľga H.
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: Obec Lozorno, obecný úrad, Hlavná 1, 900 55 Lozorno
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Podnet

  Podnet podal Občianske združenie Lozorno pre občanov, Lozorno 1135, 900 55 Lozorno
  Informácia pre verejnosť
  13.02.2019
  Text podnetu
  13.02.2019