Operačný program Výskum a inovácie

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 4
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Operačný program Výskum a inovácie predstavuje spoločný strednodobý strategický dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva hospodárstva SR určujúci základné predpoklady a rámce ako aj prioritné oblasti pre vytvorenie priaznivého prostredia pre inovácie a zvýšenie efektívnosti a výkonnosti
 • Dotknutá obec: Slovenská republika (okres: )
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Obstarávateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava
 • IČO Obstarávateľa: 00164381
 • Schvaľujúci orgán: Európska komisia, Vláda Slovenskej republiky
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.