Preskočit na obsah

Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika a Česká republika 2014 - 2020

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Materiál predstavuje strednodobý strategický dokument určujúci základné rámce a prioritné oblasti pre podporu cezhraničných aktivít medzi Slovenskou republikou a Českou republikou v ďalšom programovom období (2014-2020). V súvislosti s financovaním aktivít z prostriedkov štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačný program definuje oprávnené prihraničné regióny, oprávnených žiadateľov a činnosti, ktoré je možné z predmetného programu financovať.
 • Dotknutá obec: Slovenská republika (okres: )
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Obstarávateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
 • IČO Obstarávateľa: 156621
 • Schvaľujúci orgán: Vláda SR, Európska komisia
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  29.07.2013
  Oznámenie
  29.07.2013

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  23.09.2013
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  23.09.2013

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  28.04.2014
  Text strategického dokumentu
  28.04.2014
  Text správy o hodnotení
  28.04.2014
  Verejné prerokovanie Hanulova 5/D, Bratislava 21.05.2014 o 14:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko
  11.09.2014