Preskočit na obsah

Ohrev kvapalného čpavku teplom cirkulačnej vody.

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie