Odkrytie hladiny podzemných vôd Ivachnová

  • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: *.* Iný dôvod posudzovania

Základne informácie