Preskočit na obsah

OCEĽOVÝ PRÍSTREŠOK K VÝROBNEJ HALE

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 8.10 Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách c. 1 - 9 s výrobnou plochou 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Z dôvodu nevyhovujúce stavu plachtových skladových hál (tepelné straty, vysoké finančné náklady na prenájom jestvujúcich hál) sa investor rozhodol vybudovať ľahkú, oceľovú halu určenú na skladovanie oceľových a plastových plaliet a boxov pre hotové výrobky v jestvujúcom priemyselnom areály firmy
 • Dotknutá obec: Veľký Meder (okres: Dunajská Streda)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Navrhovateľ: Webasto Convertibles Slovakia s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 44939426
 • Povoľujúci orgán:
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  22.10.2021
  Text oznámenia o zmene
  22.10.2021

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien