Preskočit na obsah

OC Devínska Nová Ves

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba obchodného centra, ktoré bude poskytovať obyvateľom blízkeho aj širšieho okolia občiansku vybavenosť základnej potreby – predaj širokého sortimentu potravín, drogistického a nepotravinárskeho tovaru s možnosťou parkovania v areáli zariadenia.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Devínska Nová Ves (okres: Bratislava IV)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: White house s. r. o., Ružinov II. 18292, 821 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 47321474
 • Povoľujúci orgán: MČ Devínska Nová Ves
  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru EKOCONSULT – enviro, a. s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
  Text zámeru
  14.12.2021
  14.12.2021
  26.04.2022