Preskočit na obsah

Obytný súbor Malé Krasňany, Račianska ul., Bratislava - Rača

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmeny v technickom a funkčnom riešení stavebných objektov a parkovísk.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Rača (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Malé Krasňany Land Development, s.r.o., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 47999721
 • Povoľujúci orgán: MČ Bratislava – Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  08.09.2015
  08.09.2015
  Právoplatné rozhodnutie
  18.11.2015