Preskočit na obsah

Obytný súbor Malé Krasňany (Pod vinohradom), Bratislava

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba komplexu bytových, polyfunkčných a apartmánových domov.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Rača (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: MACHAROVA s.r.o., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 36692581
 • Povoľujúci orgán: SÚ Bratislava Rača
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  12.02.2013
  Spracovateľ zámeru EKOJET, s.r.o.
  Text zámeru
  08.02.2013

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  10.04.2013

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení EKOJET, s.r.o.
  Text správy o hodnotení
  19.07.2013

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  20.12.2013