Preskočit na obsah

OBYTNÝ SÚBOR GREEN LAND, 2. ETAPA, KRÁĽOVÁ PRI SENCI

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: účelom navrhovanej činnosti je výstavba a prevádzka 2. etapy obytného súboru.
 • Dotknutá obec: Kráľová pri Senci (okres: Senec)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Senec
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hurbanova 21, 90301 Senec
 • Navrhovateľ: GREEN LAND, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 36539007
 • Povoľujúci orgán: OÚ SC, obec Kráľová pri Senci
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  15.08.2022
  15.08.2022
  Spracovateľ zámeru EKO-GEO-CER. s.r.o., Sklodowskej 19, 851 04 Bratislava
  Text zámeru
  15.08.2022