Preskočit na obsah

Obytný súbor Grand Koliba

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmeny počtu parkovacích miest, počtu a dispozičného riešenia bytov..
 • Dotknutá obec: Bratislava - Nové Mesto (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: GRAND KOLIBA, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 47530561
 • Povoľujúci orgán: MC BA NM
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  04.07.2017
  Text oznámenia o zmene
  04.07.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  15.08.2017
  Právoplatné rozhodnutie
  18.09.2017