Preskočit na obsah

Obytný súbor "Bystrická - Mečíková", Bratislava

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba obytného súboru.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Devínska Nová Ves (okres: Bratislava IV)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: DE BOND s.r.o, Trenčín
 • IČO Navrhovateľa: 34151851
 • Povoľujúci orgán: MÚ Bratislava - Devínska Nová Ves
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru ATRIUM s.r.o., Trenčín
  Právoplatné rozhodnutie
  08.01.2004