Preskočit na obsah

Obytný súbor 400 b.j., Galvaniho ul., Bratislava

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba bytových domov s garážami v polozapustenom suteréne do osobného vlastníctva.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: URBICOM,a.s. Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35713402
 • Povoľujúci orgán: MČ Ružinov v Bratislave
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Ing. arch. Milan Kiaček, Ing. arch. Pavol Komár
  Právoplatné rozhodnutie
  20.08.2003