Obytný komplex Urban Jungle Park

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Dotknutá obec: Košice - Sever (okres: Košice I)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby SR Okresný úrad Košice
 • Navrhovateľ: URBAN JUNGLE PARK s.r.o. Župčany 72, 08001 Župčany
 • IČO Navrhovateľa: 36479331
 • Povoľujúci orgán: OÚ KE, Mesto Košice -SÚ, Mesto KE-šsú pre miestne a ÚK
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  05.09.2019
  Spracovateľ zámeru BRIGSS Slovakia, s.r.o. Prešov
  Text zámeru
  05.09.2019
  05.09.2019
  05.09.2019